Tag: buku rujukan

Panduan Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Dan Penilaian.

Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (Written Instructional Materials – WIM) berdasarkan National Occupational Skills Standard (NOSS). Panduan in diterbitkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST). Objektif panduan ini

Tagged with: , , ,

Keperluan Dan Prosedur Pendaftaran Kontraktor (EBOOK)

Buku ini yang diterbitkan secara digital (ebook) dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Mengandungi maklumat lengkap berkaitan prosedur pendaftaran kontraktor, kelayakan pendaftaran dan tanggungjawab kontraktor berdaftar. Maklumat berkaitan syarikat konsortium/usahasama yang menjalankan sesuatu projek pembinaan di Malaysia juga dinyatakan

Tagged with: ,

Buku Rujukan Penyejukan & Penyamanan Udara (Bahasa Melayu)

Ruangan ini menghimpunkan buku – buku rujukan yang terdapat dipasaran. Buku – buku teknikal dalam bidang penyejukan dan penyamanan udara ini boleh dibeli di kedai – kedai buku atau secara online. Sila rujuk laman web yang berkaitan untuk maklumat lanjut.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with: ,
Top
Sila klik untuk WhatsApp!