Muaturun PAV

Bahan Core Abilities Format Baru [Z-009-1:2015]

  • RPK Core Abilities Level 1
  • Borang Penilaian Prestasi (JPK/CA/PP) – Level 1
  • Borang Penilaian Prestasi (JPK/CA/PP) – Level 2
  • Borang Keputusan Penilaian Prestasi (JPK/CA/KPPP) – Level 1
  • Borang Keputusan Penilaian Prestasi (JPK/CA/KPPP) – Level 2

WIM Core Abilities [Z-009-1:2015]

Portfolio Calon

Fail Persediaan Mengajar

Bahan Kursus VTO (read only)

Mengira Kapasiti Pendinginan

Taklimat Orientasi Kurikulum Standard PAV Tingkatan 3 : 2015.

Panduan Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Dan Penilaian.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *