Sistem fail yang berkesan sangat penting untuk rujukan di masa hadapan  dan juga pemantauan oleh pihak yang berkenaan. Ia juga membantu memudahkan pengesanan dokumen apabila diperlukan. Berikut adalah fail yang digunakan dalam pengurusan Panitia MPV. Fail Putih mula digunakan pada 2012 bagi menggantikan Fail Panitia MPV.

A) Fail Utama / Fail Panitia MPV

 • Takwim Panitia Matapelajaran
 • Struktur Organisasi
 • Maklumat Guru
 • Jadual Waktu
 • Laporan Panitia
 • Program Peningkatan Akademik
 • Peperiksan Awam
 • Peperiksaan Dalaman
 • Senarai Modul Pembelajaran
 • Persatuan Akademik
 • Anggaran Perbelanjaan
 • Pemantauan Sukatan Pelajaran
 • Pekeliling
 • Pelbagai

B) Fail Putih

JPS (W)/SMKM(Kur)/153/06/25/T1-T5 (MPV)/01

 • 01 – Takwim
 • 02 – Struktur Organisasi/Pengurusan Sumber Manusia
 • 03 – Minit Mesyuarat Panitia
 • 04 – Minit Mesyuarat
 • 05 – Program  Peningkatan Akademik
 • 06 – Peperiksaan Awam
 • 07 – Peperiksaan Dalaman
 • 08 – Senarai Buku Teks
 • 09 – Surat Menyurat/Pekeliling
 • 10 – Minggu Akademik
 • 11 – Semakan Tugasan Murid
 • 12 – Kajian Tindakan
 • 13 – Inovasi/Kreativiti
 • 14 – Pelan Strategik/Pelan Taktikal
 • 15 – Pelan Operasi
 • 16 – Pencerapan
 • 17 – Latihan Dalam Perkhidmatan
 • 18 – Kewangan

Panduan Pengurusan Fail Rasmi Kerajaan : KLIK SINI

C) Fail Panitia PBS

 • Senarai Semak Fail Panitia PBS oleh Ketua Bidang.
 • Garis Panduan Penyediaan Fail PBS.
 • Buku Panduan Pelaksanaan PBS.
 • Carta Senarai Jawatankuasa Induk PBS Sekolah.
 • Carta Senarai Jawatankuasa Panitia PBS Sekolah.
 • Surat – surat siaran daripada LP, JPN atau mana – mana bahagian yang berkaitan dengan komponen PBS mata pelajaran dalam panitia.
 • Salinan Surat – Surat Perlantikan & Akuan Penerimaan Perlantikan.
 • Jadual Pelaksanaan PBS setiap matapelajaran dalam panitia.
 • Format, tugasan, prosedur kerja dan peraturan pemarkahan setiap mata pelajaran dalam panitia.
 • Surat – surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat jawatankuasa panitia.
 • Senarai Ketua Pentaksir Kebangsaan, Ketua Pentaksir Negeri, Ketua Pentaksir Kawasan & Pentaksir Sekolah.
 • Senarai Semak Calon pelaksanaan PBS setiap matapelajaran dalam panitia.
 • Salinan borang – borang pemarkahan calon mengikut tahun.
 • Salinan Sijil Calon setiap matapelajaran dalam panitia mengikut tahun.

D) Fail Pentaksir PBS

 • Senarai semak Fail Pentaksir PBS oleh Ketua Bidang.
 • Garis Panduan Penyediaan Fail PBS.
 • Buku Panduan Pelaksanaan PBS.
 • Carta Senarai Jawatankuasa Induk PBS Sekolah.
 • Carta Senarai Jawatankuasa Panitia PBS Sekolah.
 • Surat – surat siaran daripada LP, JPN atau mana – mana bahagian yang berkaitan dengan komponen PBS mata pelajaran dalam panitia.
 • Salinan Surat – Surat Perlantikan & Akuan Penerimaan Perlantikan.
 • Jadual Pelaksanaan PBS setiap matapelajaran dalam panitia.
 • Format, tugasan, prosedur kerja dan peraturan pemarkahan setiap mata pelajaran dalam panitia.
 • Surat – surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat jawatankuasa panitia.
 • Senarai nama calon berdaftar.
 • Senarai Semak Calon Pelaksanaan PBS matapelajaran yang ditaksir.
 • Borang – borang pemarkahan calon tahun semasa.
 • Salinan Sijil Calon tahun semasa.
 • Eviden Calon (mengikut kelas) .

E) Fail Induk MPV

 • LPM/MPV/01 – TING 5 : Jadual Pelaksanaan PBS
 • LPM/MPV/01 – TING 4 :  Jadual Pelaksanaan PBS
 • LPM/MPV/02 : Jadual Ulangan PBS
 • LPM/MPV/03 : Borang Evidens Pendaftaran Calon SPM
 • LPM/MPV/04 : Borang Evidens Penganugerahan Sijil MPV
 • LPM/MPV/05 : Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras/Pemantau Luar
 • Carta Organisasi Bengkel
 • Sukatan Pelajaran
 • Huraian Sukatan Pelajaran
 • Dokumen Standard Kekompetenan MPV
 • Surat Perlantikan Pentaksir
 • Surat Penerimaan  Perlantikan Pentaksir
 • Taklimat MPV

F) Bank Soalan

 • Soalan Peperiksaan
 • Jadual Spesifikasi Ujian
 • Skema Jawapan

Kandungan Fail (A-F) : KLIK SINI

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *