Poster pertandingan rekacipta & inovasi dari pelbagai penganjur. Pertandingan di adakan setiap tahun. Rujuk pautan yang diberi untuk maklumat lanjut. Selamat bertanding!!

Maklumat akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

  1. http://www.icompex.gov.my/

2) https://www.facebook.com/ikmkotakinabalusabah , https://bit.ly/3jQ0lnS

3) https://invide2021.unimap.edu.my/

  • ditangguhkan pada tahun 2022

4) https://sites.google.com/view/agi-jpnp

5) https://niice.uthm.edu.my/en/

6) https://ilkbs.my/idea/

7) https://www.msi.unikl.edu.my/eureka/

8) https://pip.tlgateway.edu.my/index.php

9) https://www.pmbs.edu.my/v3/index.php/borneo-innovation-festival-bif-2022

Print Friendly, PDF & Email