Poster pertandingan rekacipta & inovasi dari pelbagai penganjur. Pertandingan di adakan setiap tahun. Rujuk pautan yang diberi untuk maklumat lanjut. Selamat bertanding!!

Maklumat akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

Tahun 2023 (Kemaskini 8.2.23)

Tahun 2022

  1. http://www.icompex.gov.my/

2) https://www.facebook.com/ikmkotakinabalusabah , https://bit.ly/3jQ0lnS

3) https://invide2021.unimap.edu.my/

  • ditangguhkan pada tahun 2022

4) https://sites.google.com/view/agi-jpnp

5) https://niice.uthm.edu.my/en/

6) https://ilkbs.my/idea/

7) https://www.msi.unikl.edu.my/eureka/

8) https://pip.tlgateway.edu.my/index.php

9) https://www.pmbs.edu.my/v3/index.php/borneo-innovation-festival-bif-2022

Print Friendly, PDF & Email