Bahan Pengajaran Bertulis (WIM)

Bahan Pengajaran Bertulis atau Written Instructional Material  adalah dokumen yang disediakan oleh pengajar untuk kegunaan pelatih bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

wim
Written Instructional Material

WIM mengandungi 3 jenis kertas iaitu :

  • Kertas Penerangan – Helaian maklumat yang digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran semasa penyampaian teori.
  • Kertas Kerja – Helaian kerja yang menunjukkan arahan langkah demi langkah yang digunakan untuk membimbing dan memandu pelatih menguasai kemahiran yang ditetapkan.
  • Kertas Tugasan – Helaian tugasan yang mengandungi soalan – soalan latihan untuk pelatih merangsang, menguji kefahaman dan mengaplikasikan pengetahuan berdasarkan prinsip – prinsip teori yang telah dipelajari.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *