Fail Persediaan Mengajar

fail persediaan

Penggunaan ring-file bagi guru yang mengajar PAV merupakan sebahagian daripada pakej dalam Tranformasi Pendidikan Vokasional. Kandungan fail ini sama seperti dalam Buku Rekod Pengajaran, cuma terdapat beberapa perubahan seperti berikut:

  • Dokumen Standard Kandungan (DSK) – Menggantikan SP & HSP
  • Rancangan Sesi Latihan (RSL) – Menggantikan RPT
  • Rancangan Pengajaran (RP) – Menggantikan RPH

Untuk mendapatkan isi kandungan Fail Persediaan Mengajar boleh ke ruangan muaturun.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *