Dokumen Lengkap Guru 2015.

fail-persediaan 2015Perkongsian daripada beberapa orang guru yang saya anggap terbaik untuk tahun 2015. Sumber telah dinyatakan dengan sedikit editing berkaitan maklumat peribadi. Bagi guru – guru Pendidikan Asas Vokasional, boleh rujuk catatan lepas saya di bawah untuk muaturun dokumen berkaitan.

Untuk Guru PAV:  https://cikgunas.net/fail-persediaan-mengajar/

Dokumen Lengkap Guru 2015:

 

 

Taklimat Orientasi Kurikulum Standard PAV Tingkatan 3 : 2015.

Taklimat ini telah diadakan di Hotel Permai, Kuala Terenganu dari 19/10/2014 – 21/10/2014.  Ia adalah berkaitan Panduan Pelaksanaan PAV, Standard Kurikulum PAV, Bengkel Penulisan Rancangan Sesi Latihan dan Rancangan Pengajaran.

taklimat pav 2014

Bahan taklimat ini akan dimuatnaik dari semasa ke semasa. Sila rujuk ruangan muaturun untuk mendapatkan bahan berkaitan.

Dokumen Standard Kurikulum

Dokumen Standard Kurikulum

Dokumen Standard Kurikulum (DSK) diperkenalkan bagi menggantikan Sukatan Pelajaran (SP) & Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). DSK mengandungi Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Kriteria Pencapaian (KP). Huraian lanjut berkaitan 3 komponen tersebut adalah seperti berikut:

  • Standard Kandungan – Merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
  • Standard Pembelajaran – Ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
  • Kriteria Pencapaian – Adalah kenyataan yang mengkhususkan apa yang perlu ditaksir dan tahap pencapaian yang diperlukan.

Contoh DSK boleh rujuk di ruangan muaturun.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...