Apa yang diajar orang kaya kepada anak – anak mereka tentang wang yang tidak diajar oleh orang miskin dan golongan pertengahan. Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad:

  • Menyangkal hakikat bahawa anda perlu berpendapatan tinggi untuk menjadi kaya.
  • Mencabar hakikat bahawa rumah adalah satu aset.
  • Membuktikan kepada ibu bapa mengapa mereka tidak boleh bergantung pada sekolah untuk mengajar anak mereka tentang wang.
  • Menjelaskan dengan sebenarnya apa itu aset dan liabiliti.
  • Memberitahu anda apa yang perlu diajar kepada anak-anak tentang wang demi kejayaan mereka.

Pengurusan kewangan sangat penting dan ia perlulah dipupuk kepada anak – anak sejak sekolah lagi. Tindakan hari ini ke atas anak – anak akan memberi kesan kepada kewangan mereka 20 tahun akan datang. Oleh itu dalam bahagian ini saya akan kemaskini dari semasa ke semasa untuk bacaan pembaca dan anak – anak saya khususnya.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *