Panduan Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Dan Penilaian.

Panduan Pengajaran Bertulis (WIM)Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (Written Instructional Materials – WIM) berdasarkan National Occupational Skills Standard (NOSS). Panduan in diterbitkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST). Objektif panduan ini adalah untuk:

 • Memandu arah personel pusat bertauliah dalam membangunkan WIM.
 • Memastikan WIM yang dibangunkan memenuhi keperluan NOSS.

Bahan Pengajaran Bertulis (WIM)

WIM ialah dokumen yang disediakan oleh pengajar untuk kegunaan pengajar dan pelatih bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan WIM adalah untuk:

 • Menjadi bahan pembelajaran utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Memastikan learning outcome di dalam unit kompetensi (competency unit – CU) yang ditetapkan tercapai.
 • Membantu pengajar membina keyakinan diri dan bersedia untuk melaksanakan sesi pengajaran.

Penilaian Melalui Kaedah Sistem Pentauliahan.

Penilaian adalah satu proses menilai tahap kekompetenan yang merangkumi kemahiran, pengetahuan dan sikap seseorang pelatih semasa melaksanakan tugasan yang ditetapkan. Penilaian perlu dilaksanakan untuk menentukan seorang pelatih telah mencapai tahap keterampilan yang ditetapkan dalam NOSS bagi tujuan penganugerahan Sijil Kemahiran Malaysia/Diploma Kemahiran Malaysia/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia/Penyata Pencapaian. Terdapat lima (5) kaedah penilaian yang dilaksanakan, iaitu:

 • Kerja Kursus.
 • Penilaian Akhir.
 • Core Abilities.
 • Latihan Industri – Bagi program Tahap 4 & 5 sahaja.
 • Projek Akhir – Bagi program Tahap 4 & 5 sahaja.

Untuk muaturun panduan ini KLIK SINI

Amali Menservis Kipas Pengudaraan (Ventilation Fan)

Kipas pengudaraan memainkan peranan yang penting dalam kitaran pengudaraan dan penyejukan rumah. Fungsi kipas pengudaraan ialah :

 • Menyahkan bau dari dalam rumah seterusnya meningkatkan kualiti udara di dalam rumah.
 • Mengurang / mengelak lembapan yang boleh merosakkan peralatan dalam rumah melalui pertumbuhan kulat.
 • Mengeluarkan haba panas yang dihasilkan oleh peralatan elektrik atau haba panas dari sinaran cahaya matahari yang terperangkap di dalam rumah.
 • Menyedut udara panas dan bau dari masakan keluar rumah.

Terdapat 3 jenis pemasangan kipas pengudaraan:

 1. Pemasangan di dinding (Wall mount)
 2. Pemasangan di tingkap (Window mount)
 3. Pemasangan di siling (Celling mount)
product_27_1-horz
Jenis – Jenis pemasangan kipas pengudaraan.

Aktiviti memasang, menservis dan membaikpulih kipas pengudaraan adalah sebahagian dari competency unit bagi kursus HVAC Level 2. Dalam amali ini, pelajar melakukan aktiviti menservis kipas pengudaraan yang telah dipasang pada siling.

Spesifikasi Kipas Pengudaraan :

 • Jenama /Model : KDK/25TGQ7
 • Saiz : 10 in / 25cm
 • Kuasa : 29Watt

Langkah – Langkah Menservis:

 • OFF bekalan kuasa ke kipas pengudaraan.
 • Tarik louver dan tahan untuk membuka skru yang terdapat di setiap penjuru kipas pengudaraan.
 • Tanggalkan wayar bekalan kuasa pada kipas pengudaraan dan turunkan keseluruhan unit untuk diservis.
 • Buka louver dengan menekan kekunci spring di kedua – dua belah louver.
 • Tanggalkan bilah kipas dengan memusingkan spinner mengikut arah yang sesuai.
 • Mengeluarkan motor kipas dari rangka badan (frame body).
 • Bersihkan semua komponen yang telah ditanggalkan dengan air kecuali motor dan wayar bekalan kuasa.
 • Keringkan setiap komponen dengan kain yang bersih.
 • Pasang semula komponen tersebut mengikut aturan.

Penerangan bergambar :

buka skru
Membuka 4 skru di pepenjuru kipas pengudaraan.
buka penutup hadapan
Menanggal louver dari rangka badan kipas dengan menekan tempat kekunci spring.
buka bilah kipas
Memusingkan spinner untuk mengeluarkan bilah kipas.
buka motor
Mengeluarkan motor kipas dari rangka badan (frame body).
page
Membersih & mencuci setiap komponen kipas pengudaraan.
bahagian2 kipas
Bahagian – Bahagian Kipas Pengudaraan. 1) Rangka Badan Kipas 2) Bilah Kipas 3) Motor dan Wayar bekalan Kuasa 4) Louver

Direktori Pakar Industri Negara (DPIN) – PIND & PAJAR

Direktori ini merupakan satu kumpulan data yang terdiri daripada Pakar Industri dan Pakar Pengajar. Ia bertujuan mendaftar dan memperakukan individu (personel) yang berpengalaman luas dan berkemahiran dalam sektor industri mengikut kriteria tertentu. Pakar Industri Negara terbahagi kepada 2 iaitu Pakar Industri atau PIND yang bermaksud pekerja industri yang mahir, berpengalaman dan pengamal (practioner) dalam industri berkaitan. Pakar Pengajar (PAJAR) pula adalah pengajar mahir yang berpengalaman dalam sesuatu program kemahiran. Kriteria umum kedua – dua pakar ini ialah Warganegara Malaysia / PR Malaysia dan pengalaman kerja/mengajar minima 10 tahun.

Direktori Pakar Industri Negara

Bagi kategori PAJAR kriteria / syarat tambahan adalah seperti rajah berikut.

Untuk lebih memahami Direktori Pakar Industri Negara (DPIN) ini pembaca boleh download slide powerpoint di laman web CIAST. Saya ada menghantar borang permohonan sebagai PAJAR kira – kira 2 minggu lepas. Maklumat awal yang saya perolehi berkaitan keputusan permohonan ini adalah dalam tempoh sebulan dan makluman secara bertulis akan diberi samaada berjaya atau tidak.

Contoh Borang Permohonan PAJAR

Langkah – langkah permohonan:

 • Download borang permohonan. manual_form_dpinv3
 • Lengkapkan semua maklumat beserta salinan sijil berkaitan yang disahkan.
 • Hantar borang permohonan ke:

Unit Pentauliahan Personel & Pakar (UPPP)

Program Kelayakan Kekompetenan (PKK)

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Peti Surat 7012 ,

Jalan Petani 19/1, Seksyen 19,

40900, Shah Alam,Selangor .

Tel : 03-5543 8200

Permohonan saya telah pun berjaya dan menerima Surat Perakuan Pakar Pengajar (PAJAR) seperti di bawah.

daftar PAJAR

Susunatur & Penggunaan Ruang Bengkel PAV

Selesai menghadiri mesyuarat berkaitan Brif Binaan Baru & Ubahsuai Bengkel PAV. Brif ini akan digunakan untuk pembinaan bengkel baru PAV yang bersesuaian dengan keperluan SKM Tahap 1 dan NOSS kursus yang berkaitan. Dan bagi sekolah yang telah melaksanakan PAV brif ini digunakan untuk tujuan ubahsuai atau binaan baru mengikut kos yang lebih rendah.

Berikut adalah cadangan awal yang telah dibentangkan. Sebelum cadangan ini dibuat ruang untuk tandas dan bilik teori digugurkan untuk menjimatkan ruang dan keperluan yang tidak mendesak. Kelas teori pelajar PAV sebenarnya adalah di bilik darjah masing – masing. Tiada peruntukan ruang untuk bilik teori di Bengkel PAV.

Cadangan awal :

Plan Lantai & Dimensi.

Lukisan 1

Plan Elektrikal.

Lukisan 2

Plan Susunatur Perabot & Peralatan.

Lukisan 3

Download pdf file

Selepas pembentangan terdapat banyak susunatur yang perlu ditukar kerana panel berpendapat ruang kerja tidak tersusun dan sesak. Selain itu Bilik Eviden dan Makmal Pengujian Elektrik juga digugurkan kerana dijangka tidak akan diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU). Plan baru yang akan ditambahbaik mengikut pandangan panel akan dibentangkan lagi untuk kelulusan peruntukan kewangan. Plan ini juga akan mengambil kira pandangan jurutera dan arkitek yang berkenaan.

Saya menjangkakan lebih banyak perubahan akan dibuat mengikut spesifikasi mereka. Selain menyediakan plan yang berkaitan, mesyuarat ini juga mencadangkan SOA (schedule of accommodation). Ia agak merumitkan juga, sebagai contoh perincian ruang Bilik Persediaan Guru perlulah dijelaskan seperti berikut:

 • Bilangan meja guru, jenis dan saiz
 • Bilangan kerusi guru, jenis dan saiz
 • Peralatan elektrik seperti kuantiti kipas, lampu termasuk Watt, & Penyaman Udara
 • Kabinet, jenis almari, jenis rak termasuk saiz
 • Flour finishing
 • Bilangan soket 13A & 15A
 • Jenis dinding dan pintu
 • Meja komputer/printer dan saiz
 • Aspek keselamatan & pengudaraan

Semua keperluan di atas perlu diterjemahkan ke dalam Plan yang berkaitan. Begitulah untuk ruang – ruang yang lain. Kesimpulan dari mesyuarat ini saya dapat merancang susunatur penggunaan ruang di bengkel sendiri nanti. Mesyuarat ini juga telah mendedahkan saya kepada penggunaan Microsoft Visio untuk melukis plan bengkel.

Apakah maksud NOSS?

NOSS

NOSS adalah singkatan kepada National Occupational Skills Standard atau dalam Bahasa Melayu dikenali sebagai Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK).

NOSS merupakan dokumen yang menggariskan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai ketrampilan tersebut.

Ciri – ciri NOSS

 • Berasaskan keperluan pekerjaan.
 • Mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu bidang pekerjaan.
 • Dibangunkan oleh pakar industri dan perkerja mahir yang menjalankan pekerjaan.

NOSS ini sentiasa dikemaskini oleh JPK mengikut keperluan semasa. NOSS terkini (30 Disember 2013) boleh di download di ruangan muaturun atau terus dari laman web JPK.

Kemaskini :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...