Tag: WIM

Proses & Dokumen Permohonan VTO Secara Fast Track Single – Tier

Catatan ini adalah berkaitan permohonan saya untuk mendapatkan pentauliahan Perakuan Kelayakan Mengajar dalam bidang kemahiran atau lebih dikenali sebagai Vocational Training Officer (VTO). Permohonan adalah secara fast track dan single-tier melalui kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT).  Program secara Fast Track

Tagged with: , , ,

Panduan Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Dan Penilaian.

Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (Written Instructional Materials – WIM) berdasarkan National Occupational Skills Standard (NOSS). Panduan in diterbitkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST). Objektif panduan ini

Tagged with: , , ,

Bahan Pengajaran Bertulis (WIM)

Bahan Pengajaran Bertulis atau Written Instructional Material  adalah dokumen yang disediakan oleh pengajar untuk kegunaan pelatih bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. WIM mengandungi 3 jenis kertas iaitu : Kertas Penerangan – Helaian maklumat yang digunakan sebagai bahan pengajaran dan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with: , , ,
Top
Sila klik untuk WhatsApp!