Tag: MSDS

Apa Itu MSDS?

MSDS adalah singkatan kepada Material Safety Data Sheet ataupun dipanggil Chemical Safety Data Sheet (CSDS). MSDS amat penting dalam menyediakan pengguna yang akan mengendalikan bahan kimia dengan maklumat – maklumat seperti  pengendalian yang selamat, maklumat fizikal bahan kimia tersebut, tahap keracunan,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with: ,
Top
Sila klik untuk WhatsApp!