Tag: format RP

RSL & RP

RSL atau Rancangan Sesi Latihan diperkenalkan bagi menggantikan Rancangan Pengajaran Tahunan manakala RP atau Rancangan Pengajaran menggantikan Rancangan Pengajaran Harian. RSL merupakan rancangan pengajaran yang ringkas tetapi lebih spesifik dan jelas dalam rangka konsep pengajaran dan pembelajaran bercorak hands-on. RP

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with: ,
Top