Tag: DPIN

Majlis Ahli Teknologi Dan Pakar Industri Negara.

Majlis Ahli Teknologi Dan Pakar Industri Negara atau National Industrial Experts And Technologists Council – NIETEC adalah sebuah pertubuhan berdaftar kebangsaan yang ditubuhkan pada 24 September 2012. Majlis ini ditubuhkan atas tujuan-tujuan berikut: Memimpin dan membentuk kumpulan ahli pakar industri

Tagged with: ,

Direktori Pakar Industri Negara (DPIN) – PIND & PAJAR

Direktori ini merupakan satu kumpulan data yang terdiri daripada Pakar Industri dan Pakar Pengajar. Ia bertujuan mendaftar dan memperakukan individu (personel) yang berpengalaman luas dan berkemahiran dalam sektor industri mengikut kriteria tertentu. Pakar Industri Negara terbahagi kepada 2 iaitu Pakar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with: ,
Top
Sila klik untuk WhatsApp!