Dokumen Standard Kurikulum

Dokumen Standard Kurikulum

Dokumen Standard Kurikulum (DSK) diperkenalkan bagi menggantikan Sukatan Pelajaran (SP) & Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). DSK mengandungi Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Kriteria Pencapaian (KP). Huraian lanjut berkaitan 3 komponen tersebut adalah seperti berikut:

  • Standard Kandungan – Merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
  • Standard Pembelajaran – Ialah satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.
  • Kriteria Pencapaian – Adalah kenyataan yang mengkhususkan apa yang perlu ditaksir dan tahap pencapaian yang diperlukan.

Contoh DSK boleh rujuk di ruangan muaturun.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Print Friendly
Posted in Download, PdP Tagged with: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*