Category: Pengurusan Bengkel

Susunatur & Penggunaan Ruang Bengkel PAV

Selesai menghadiri mesyuarat berkaitan Brif Binaan Baru & Ubahsuai Bengkel PAV. Brif ini akan digunakan untuk pembinaan bengkel baru PAV yang bersesuaian dengan keperluan SKM Tahap 1 dan NOSS kursus yang berkaitan. Dan bagi sekolah yang telah melaksanakan PAV brif

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with: , ,
Top
Sila klik untuk WhatsApp!