Category: NOSS

Susunatur & Penggunaan Ruang Bengkel PAV

Selesai menghadiri mesyuarat berkaitan Brif Binaan Baru & Ubahsuai Bengkel PAV. Brif ini akan digunakan untuk pembinaan bengkel baru PAV yang bersesuaian dengan keperluan SKM Tahap 1 dan NOSS kursus yang berkaitan. Dan bagi sekolah yang telah melaksanakan PAV brif

Tagged with: , ,

Apakah maksud NOSS?

NOSS adalah singkatan kepada National Occupational Skills Standard atau dalam Bahasa Melayu dikenali sebagai Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK). NOSS merupakan dokumen yang menggariskan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap

Tagged with: ,

Job Profile Chart

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Tagged with:
Top
Sila klik untuk WhatsApp!